Ana Sayfa Kariyer Dilek ve Öneriler English
 
Biz Kimiz?
Yönetim Kurulu
İnsan Kaynakları
Yöneticilerimiz
İnsan Kaynakları Uygulamalarımız
Birikimli Yaşam Sigortası Planları
Esnek Yaşam Planı
Tek Ödemeli Yaşam Planı
Risk Sigortası Planları
Yıllık Yaşam Planı
Ferdi Kaza Planı
Konut Destek Planı
Eğitim Destek Planı
Tehlikeli Hastalıklar Planı
Travel Plan
Vergi Avantajı
Sigorta Terimleri
Sözlüğü
Vergi Avantajı

Prim Ödemelerinde Vergi Avantajları

Herhangi bir sigorta planına dahil olduğunuz zaman size sağlanacak vergi avantajından yararlanmanız çok kolay.

Bordro ile ücret alıyorsanız, poliçe makbuzunuz ve daha sonraki ödemelerinizin alındı belgelerinin bir kopyasını çalıştığınız işyerinin muhasebe servisine ilgili ayda vermeniz, beyannameye tabi iseniz, poliçe makbuzunuzun ve daha sonraki ödemelerinizin tutarını Gelir Vergisi Beyannamesi'nde belirtmeniz yeterlidir.

Ücretliler için; Gelir Vergisi Kanunu’nun 63/3.maddesine göre, ödenen primlerin, ilgili yıl elde edilen brüt ücretin %5’ini ve brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmayan kısmı gelir vergisi matrahından düşülebilir.

Beyana tabi gelir vergisi mükellefleri, ödedikleri primlerin yıllık tutarının, beyan ettikleri yıllık gelirin %5’ini ve brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmayan kısmını gelir vergisi matrahından düşebilirler.

Sigorta Süresi Sonunda Vergi Avantajı

Gelir Vergisi Kanunu'nun 75. maddesine göre, yaşam sigortalarının kapatılması halinde alınacak toplu para, menkul sermaye iradı kabul edilmekte ve Türkiye'de yapılan tüm finansal yatırımlar gibi stopaja tabi tutulmaktadır. Ancak diğer finansal yatırımlardan farklı olarak belli muafiyetler içermektedir. Birikimli yaşam sigortalarında süre en az 10 yıldır. Gelir Vergisi Kanunu’na göre süre sonunda alınacak toplu parada da vergi avantajı sağlanmıştır.

10 yıl süreyle prim ödeyerek birikim teminatına hak kazandığınızda ya da sigortalının vefatı halinde ledarlara yapılacak ödemede, söz konusu tutarın %10’u vergiden muaf tutulur. Kalan tutar üzerinden %10 stopaj uygulanır. (Net olarak %9 stopaj yapıldıktan sonra ödenir.)

10 yıl süreyle prim ödemeden sigortadan ayrılmanız halinde ise, tarafınıza ödenecek tutar üzerinden %15 stopaj kesilmesi yasal bir zorunluluktur.

Tüm hakları saklıdır. New Life Yaşam Sigorta A.Ş. 2007